Kagame, Abel, King Faisal Hospital, Kigali, Rwanda