Du Plessis, C., and Elize Vos. “Selfgerigte Tekskeuse Vir Afrikaans Huistaal in Die Intermediêre Fase Met Behulp Van ʼn Leesbaarheidsindeks: [English Translation: Self-Directed Text Selection for Afrikaans Home Language in the Intermediate Phase Using a Readability Index]”. Journal for Language Teaching , Vol. 56, no. 2, Dec. 2022, pp. 1-26, doi:10.56285/jltVol56iss2a5394.