[1]
C. Du Plessis and Elize Vos, “Selfgerigte tekskeuse vir Afrikaans Huistaal in die intermediêre fase met behulp van ʼn leesbaarheidsindeks: [English translation: Self-directed text selection for Afrikaans Home Language in the intermediate phase using a readability index]”, JLT, vol. 56, no. 2, pp. 1-26, Dec. 2022.