Du Plessis, C. and Elize Vos (2022) “Selfgerigte tekskeuse vir Afrikaans Huistaal in die intermediêre fase met behulp van ʼn leesbaarheidsindeks: [English translation: Self-directed text selection for Afrikaans Home Language in the intermediate phase using a readability index]”, Journal for Language Teaching , 56(2), pp. 1-26. doi: 10.56285/jltVol56iss2a5394.