Du Plessis, Carmen, and Elize Vos. 2022. “Selfgerigte Tekskeuse Vir Afrikaans Huistaal in Die Intermediêre Fase Met Behulp Van ʼn Leesbaarheidsindeks: [English Translation: Self-Directed Text Selection for Afrikaans Home Language in the Intermediate Phase Using a Readability Index]”. Journal for Language Teaching 56 (2), 1-26. https://doi.org/10.56285/jltVol56iss2a5394.