Du Plessis, C., & Elize Vos. (2022). Selfgerigte tekskeuse vir Afrikaans Huistaal in die intermediêre fase met behulp van ʼn leesbaarheidsindeks: [English translation: Self-directed text selection for Afrikaans Home Language in the intermediate phase using a readability index]. Journal for Language Teaching , 56(2), 1-26. https://doi.org/10.56285/jltVol56iss2a5394