(1)
Du Plessis, C.; Elize Vos. Selfgerigte Tekskeuse Vir Afrikaans Huistaal in Die Intermediêre Fase Met Behulp Van ʼn Leesbaarheidsindeks: [English Translation: Self-Directed Text Selection for Afrikaans Home Language in the Intermediate Phase Using a Readability Index]. JLT 2022, 56, 1-26.